کنترل گرد و غبار – RahِDust

 کنترل گرد و غبار – RahDust

 

سامانه کنترل گرد و غبار منطقه ای یک سیستم کنترل ریزگرد با روش مرطوب می باشد که جهت کنترل گرد وغبار ناشی از عملیات های عمرانی و معادن و عملیاتهای عمرانی استفاده می‌شود. این سیستم نسبت به سیستم های کنترل گرد و غبار موجود ارزان تر و دارای طول عمر بیشتری می باشد.