سامانه اطفاء حریق RahFire

سامانه اطفاء حریق واترمیست قابل نصب بر روی انواع ماشین آلات آتش نشانی

سامانه اطفاء حریق دارای کلاس بندی 30D – 60D