نازل واترمیست watermist

نازل واترمیست watermist nozzle

 

نازل واترمیست فشار پایین طراحی شده بر اساس استاندارد NFPA 715 جهت تولید ذرات آب با قطر میانگین 100 میکرون جهت بکارگیری در سیستم های اطفاء حریق ، خنک کاری فضای باز و کنترل دما ، کنترل گرد و غبار در معادن و عملیاتهای عمرانی ، نازل واترمیست با ایجاد رطوبت در فضای گلخانه ای کاربرد دارد.